Τι είναι η εκπαιδευτική ροµποτική

Η εκπαιδευτική ροµποτική είναι µια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία µάθησης που ενθαρρύνει τους/τις µαθητές/τριες να κατασκευάσουν και να ελέγξουν τα ροµπότ χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες γλώσσες προγραµµατισµού και µέσω της εκπαιδευτικής ροµποτικής συνδυάζεται η εκπαίδευση µε το παιχνίδι: είναι ένας νέος “µετά – επιστηµονικός κλάδος”.

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα .Είναι γνωστό άλλωστε πως η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται με το παιχνίδι.

Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής συνδυάζονται οι Φυσικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

 

Μαζί μας φτιάξε το δικό σου ρομπότ

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα .Είναι γνωστό άλλωστε πως η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται με το παιχνίδι.

Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής συνδυάζονται οι Φυσικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Επιστήμη των Μηχανικώνκαι τα Μαθηματικά.

 

Σε ποιους απευθύνεται

✓ Σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 15 ετών χωρισμένα σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους

 

Στόχος μαθήματος

Στόχος είναι τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από την ομαδική διαδικασία μάθησης και με βιωματικό τρόπο να:

✓ Συνεργάζονται
✓ Επικοινωνούν
✓ Έχουν ρόλο στην ομάδα
✓ Πειραματίζονται
✓ Ανακαλύπτουν νέες γνώσεις
✓ Έχουν συστηματικό τρόπο σκέψης
✓ Αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα
✓ Βελτιώνουν την δημιουργικότητα τους
✓ Ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους
✓ Είναι αισιόδοξα
✓ Προβληματίζονται με θέματα ηθικής

 

Τι βοηθάει τους µικρούς

Είναι εντυπωσιακό πως για κάθε πρόβληµα που προκύπτει σε ένα µάθηµα, κάθε οµάδα µπορεί να βρει και µια διαφορετική λύση! Κι επειδή οι λύσεις πρέπει να βρεθούν και να εφαρµοστούν γρήγορα, τα παιδιά γίνονται πιο υπεύθυνα και µαθαίνουν να στηρίζουν την άποψή τους και να αναλαµβάνουν ευθύνες. Εκτός από τις βασικότα- τες γνωστικές δεξιότητες του problem solving και του project management, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τους πολίτες του 21ου αιώνα, τα παιδιά αναπτύσσουν τη δηµιουργικότητά τους αλλά και δεξιότητες κοινωνικές και συναισθηµα- τικές (αυτοεκτίµηση, έκφραση, ενσυναίσθηση).

 

Γιατί να ασχοληθεί κάποιος µε την εκπαιδευτική ροµποτική

Η εκπαιδευτική ροµποτική διδάσκεται σε µικρές οµάδες παιδιών, ενώ και η συµµετοχή στους αγώνες γίνεται µέσω οµάδας 3-4 ατόµων. Όπως όλες οι οµαδικές δραστηριότητες και τα σπορ, έτσι και η ροµποτική δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν την άµιλλα, το οµαδικό πνεύµα και τη διάθεση συνεργασίας. Oι κοινωνικές δεξιότητές τους βελτιώνονται και µαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήµατά τους και να αντιµετωπίζουν τη χαρά της νίκης αλλά και την απογοήτευση της ήττας. Έτσι, ακόµα και τα παιδιά που δεν είναι ιδιαίτερα «αθλητικοί» τύποι, έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν την εµπειρία της συµµετοχής σε µια αγωνιστική οµάδα. Επιπλέον, ανάµεσα στους συµπαίκτες τους τα παιδιά κάνουν καλούς φίλους.

 

Είναι ένα από τα επαγγέλµατα του µέλλοντος

Σύµφωνα µε µελέτες αµερικανικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο προσεχές µέλλον το 25% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν γνώσεις STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics], και αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής ροµποτικής. Οι δεξιότητες STEM είναι βασικό ζητούµενο σε µια µεγάλη σειρά από θέσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ακόµα όµως κι αν το παιδί επιλέξει µια καριέρα που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση µε τη µηχανική, τις επιστήµες ή τα µαθηµατικά, είναι σίγουρο ότι η εκπαιδευτική ροµποτική θα του έχει δώσει το κίνητρο να αγαπήσει τη γνώση και την έρευνα. Κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για να έχει επιτυχία σε ό,τι κάνει αλλά και για να διαµορφώσει ένα καλύτερο µέλλον.

 

Εξοπλισμός | Λογισμικά

• Lego Educ WeDo2
• Lego Mindstorm Education EV3
• Tablet

*Ο απαραίτητος εξοπλισμός παρέχεται από τον φορέα μας στην αίθουσα διδασκαλίας.