Ο Αθηνόδωρος Τρυφωνόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1975 και τελείωσε τις σπουδές του το 1996 στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συνέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο τµήµα µε ειδίκευση «Προηγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα» απ’ όπου και αποφοίτησε το 2004. Κατά το χρονικό διάστηµα 1997 έως και το 2004 εργάστηκε σε αρκετές εταιρίες νέων τεχνολογιών ως τεχνικός σύµβουλος και έλαβε µέρος στην δηµιουργία αρκετών εφαρµογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών τόσο για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε έργα του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.

Από το 1999 έως και το 2001 εργάστηκε ως αναπληρωτής καθηγητής πληροφορικής στα Λύκεια Λυκόβρυσης, Μεταµόρφωσης και Ηρακλείου Αττικής. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως εργαστηριακός συνεργάτης του ΑΤΕΙ Πατρών, Παράρτηµα Αµαλιάδας στο Τµήµα Πληροφορικής και Οικονοµίας. Είναι πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ (κωδικός ΕΒ13006) από το 2005 και παρέχει υπηρεσίες είτε ως επιστηµονικός υπεύθυνος είτε ως εκπαιδευτής σε µεγάλο αριθµό προγραµµάτων κατάρτισης ενηλίκων. Από το 2004 έως και σήµερα εργάζεται ως καθηγητής πληροφορικής στο 3ο Λύκειο Πύργου.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία STEM ως εκπαιδευτής ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ τόσο µε µαθητές της πρωτοβάθµιας όσο και µε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έχει συµµετάσχει µε οµάδες ροµποτικής στους Πανελλήνιους διαγωνισµούς Ροµποτικής των τελευταίων 2 ετών µε σηµαντικές διακρίσεις.

X

Ο Σπύρος Ζαφειρόπουλος δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής τα τελευταία 18 έτη. Το 2000 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (2001) και στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (2017) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική & τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Πάτρας.

Εργάστηκε 10 έτη ως εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Πατρών, Παράρτηµα Αµαλιάδας στα τμήματα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία και Εμπορίας και Διαφήμισης. Παράλληλα διετέλεσε ως Σύμβουλος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Ηλείας. Είναι πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ (κωδικός ΕΒ15833) από το 2005 και έχει συνεργαστεί ως εκπαιδευτής με μεγάλο αριθμό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτής ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία STEM.

X

Ο Θανάσης Αθανασούλης είναι Πτυχιούχος Εφαρµογών Πληροφορικής.

Πιστοποιηµένος Data Protection Officer από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων.
Συµµετέχει σε οµάδα έργου σχετικά µε την αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων σε έργα συµµόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων.

Από το 2012 έως σήµερα, ασχολείται στον τοµέα της τεχνολογίας συµµετέχοντας στην ορθή λειτουργία και ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων, στην υποστήριξη πλατφόρµας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης e-learning, στην κατασκευή και υποστήριξη ιστοσελίδων, καθώς και στο διαδικτυακό - ηλεκτρονικό µάρκετινγκ.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται µε την ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ως προπονητής, σε µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία STEM.

Έχει συµµετάσχει ως εισηγητής σε µεγάλο αριθµό σεµιναρίων κατάρτισης ενηλίκων, όπως: Προετοιµασία για την πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Προσαρµοσµένες Εφαρµογές Η/Υ, DPO – Data Protection Officer, ∆ιαδίκτυο - Ασφαλείς Τρόποι Αναζήτησης & Προσωπικών ∆εδοµένων,Εργαστήριο Βελτίωσης Προσωπικής και Επαγγελµατικής Εικόνας (Image Making) κ.ά.

X

Ρέγκλης Θεοδ. Κωνσταντίνος
Οικονοµικός ∆ιευθυντής Πτυχιούχος Οικονοµολόγος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

X

Μουυλαγιάννη Χαρ. Φωτεινή
Προϊσταµένη Λογιστηρίου Πτυχιούχος Λογιστικής
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πατρών

X